Referencie

S kým spolupracujeme a na čom pracujeme

SMK Logomotion

Spolupráca s japonským partnerom pri tvorbe a vývoji komunikačného API pre platobné systémy a prenos šifrovaných dát medzi zariadeniami.

Kedros

Dlhodobá spolupráca v oblasti dodávky technických riešení pri tvorbe projektov súvisiacich s elektronizáciou a spracovaním údajov v oblasti Slovenského elektronického mýta.

ESA LOGISTIKA

Tvorba telematických aplikácii pre sledovanie kamiónovej dopravy a vyhodnocovanie dát z palubného počítača na diaľku.

IT Learning

Starbug poskytuje školiace kapacity, prednášajúcich, pre IT kurzy zamerané na Java technológie (Java, J2EE, Android). IT kurzy zamerané pre verejnosť, alebo šité na mieru požiadaviek firiem končia certifikáciou.

iInvoices

Spolupráca v oblasti návrhu a vývoju na jednom z najväčších mobilných fakturačných nástrojov v Európe, ktorý vstupuje už aj na Americké trhy.

Navitel Group

Výskum a vývoj v oblasti komunikácie a prenosu dát z palubných jednotiek automobilu na diaľku s následným vyhodnotením a vizualizáciou.

e-Sense Slovakia

Návrh a realizácia pre užívateľské rozhranie na ovládanie účelových strojov v strojárenstve, prepojenie hardware časti so softwarom.

A.S.C. Engineering

Vizualizačný software na kreslenie a výpočet osadenia vzduchotechniky pre výškové budovy.
iinvoices

LGM Card

Vývoj platobného protokolu

Projekt japonskej firmy, ktorá zaviedla možnosť NFC platieb aj do zariadení, ktoré reálne neobsahujú NFC anténu. NFC anténa a bezpečnostné protokoly sú súčasťou hardwarovej časti projektu, obsiahnuté v LGM SD karte. Karty umožňujú platby a ukladanie dát cez defire protokol (tak ako pre nás známe plastové vernostné karty). Projekt sa úspešne prezentuje v ázijských krajinách a mieri na Európsky a Arabský trh. Starbug úzko spolupracuje pri vývoji komunikačného protokolu a tvorbe API, prostredníctvom ktorej sa hardwarová karta ovláda.

iinvoices

Billdu

Fakturačný nástroj

Projekt, ktorý pomáha podnikateľom vytvárať faktúry prostredníctvom mobilného zariadenia iOS a Android. Tvorba faktúr cez mobilné zariadenie sa synchronizuje s webovým riešením prostredníctvom cloudu. Starbug sa stal dodávateľom technického riešenia pre platformu Android a architektúry projektu. Projekt je úspešne spustený v 10 krajinách Európy a mieri na americký trh.

iinvoices

Track Map

Vizualizácia kamiónovej dopravy

Vizualizácia kamiónovej dopravy pre českú dopravnú spoločnost ESA. Program vyhodnocoval údaje o pohybe vozidiel a vizualizoval ich na mape. Projekt umožňoval aktuálne sledovanie vozidiel, ale aj historické zobrazenie vozidiel po Európe. Starbug bol dodávateľom technického riešenia pre klientskú časť.

iinvoices
iinvoices

Dyna Car

Monitorovanie vozidla na diaľku

Program vyhodnocujúci dynamické vlastnosti vozidla počas jazdy. Program vizualizuje namerané charakteristiky automobilu online alebo spätne, ktoré sú zozbierané počas jazdy. DynaCar vie vizualizovať preťaženie automobilu, zrýchlenie, rýchlosť, zaťaženie, aktuálnu spotrebu, či pohyb automobilu na mape. Program vznikol spoločnou spoluprácou s firmou Navitel Group s.r.o. .

iinvoices
iinvoices

Esa Telematikat

Diagnostika kamiónov na diaľku

Sledovanie a vyhodnocovanie spotreby kamiónov. Program dokáže vyhodnotiť aktuálnu a celkovú spotrebu vozidla. Pomocou vyhodnotených dát sa dalo zistiť, či nedošlo k odčerpaniu paliva z kamiónu. Program je spoločným projektom s firmou Navitel Group s.r.o.

iinvoices
iinvoices

Find the Hill

Turistická aplikácia

Spoznajte na aký kopec sa práve pozeráte. Zdvihnite svoj Android telefón, namierte kameru na kopec a zistite čo je pred Vami. Aplikácia Vám prezradí meno kopca, jeho vzdialenosť a nadmorskú výšku. Ak sa práve nachádzate na kopci, aplikácia Vám povie ako sa volá a v akej výške aktuálne ste.

NÁJDI KOPEC PODPORUJE
  • - zmapovaných viac ako 240 000 svetových kopcov
  • - možnosť zobraziť Vašu pozíciu v mapovom okne
  • - zisťovanie aktuálnej pozície a nadmorskej výšky
  • - viditeľnosť kopcov do vzdialenosti až 20 kilometrov
  • - kompas
iinvoices
iinvoices

FallBox

Mobilná hra

FALLbox je logická hra, pri ktorej je potrebný postreh a logika. FALLbox prichádza z nápadom inšpirovaným od hry Tetris, kde narozdiel od Tetrisu neukladáte objekty rôznych tvarov, ale jednotné kocky s číslami, ktoré pri dopade explodujú.

ODKAZY
Google Play
iinvoices
iinvoices

Bomb Keeper

Mobilná hra

Nakoľko je na trhu stále väčší dopyt po mobilných aplikáciach, Starbug nezaháľal - naše znalosti a skúsenosti v oblasti Java sme zúročili a začali vytvárať aplikácie aj pre mobilný segment. Naše natívne aplikácie nie sú postavené na CMS systémoch, takže neobsahujú ani technologické obmedzenia, ku ktorým dochádza použitím CMS generátora aplikácií. Tento prístup zaručuje riešenia, ktoré sú svižné, podporujú veľký počet zariadení a dajú sa ľahko rozširovať.

ODKAZY
Google Play
iinvoices