všetky služby

Tvorba informačných
systémov na mieru

Prečo informačný systém

01 Zefektívnenie procesov na firme čo vedie k úspore peňazí
02 Zvýšenie prehľadnosti Vašich firemných dát
03 Zníženie chybovosti pri práci
04 Dlhodobá úspora Vašich kapacít a peňazí

Ako funguje vývoj
informačného systému

Úspešná misia začína u nás.

Pochopenie problému

Pred začatím prác prebehne konzultácia zameraná na to, ako môže nový informačný systém pomôcť pri Vašom podnikaní. Dokonalé pochopenie problematiky pomáha navrhnúť nový infomačný systém tak, aby vyhovoval všetkým Vašim potrebám.

Návrh funkcionalít

Na základe konzultácie s Vami pripravíme zoznam funkcií, ktoré sú vhodné pre Vaše riešenie s orientačnou cenovou kalkuláciou.

Rozdelenie projektu na fázy

Systém sa snažíme dodať čo najrýchlejšie zákazníkovi. Preto pripravíme jednotlivé fázy projektu tak, aby ste informačný systém vedeli čo najskôr používať.

Návrh a analýza

Zadefinovanie kostry projektu. Spoločné schvalovanie funkcionalít a grafiky ešte pred začiatkom samotného programovania.

Programovanie aplikácie

Vytvorenie systému podľa dohodnutého harmonogramu prác projektu.

Testovanie

Testing vykonáva nezávislý testovací tím, aby nedošlo k tomu, že sa prehliadnu nedokonalosti vytvorenej aplikácie.

Nasadenie aplikácie na produkciu

Jednotlivé dohodnuté fázy projektu sa priebežne odovzdávajú. Agilný systém fungovania Vám dovolí pracovať s projektom ešte pred tým ako bude hotový finálny produkt.

Hľadáte partnera pre Vašu IT misiu?

Zarezervujte si bezplatnú konzultáciu k projektu.

?> Kontakt