; Informačný systém Transparex | Starbug
všetky referencie

Transparex

Informačný systém, ktorý zabezpečuje hospodársky prehľad slovenských firiem a verejného obstarávania

Týmto projektom sme chceli vyriešiť nedostatočné možnosti hospodárskych informácií poskytované štátom, ktoré sú aj napriek miliónom eur rozhádzané, neprístupné a neprehľadné.

Portál Transparex sa zameriava na firmy a ich hospodárske výsledky. Ide o kompletnú databázu všektých firiem a ich finančných ukazovateľov. Okrem toho obsahuje informácie o verejných zákazkách a verejnom obstarávaní – to všetko pohodlne a prehľadne na jednom mieste.

V pozadí tohto portálu neustále bežia služby, ktoré priebežne aktualizujú všetky údaje ťahané zo štátnych registrov, ako aj matematické analýzy pre hodnotenia jednotlivých subjektov.

Technické vyhotovenie

Transparex je informačný systém, na ktorom sme spolupracovali viac ako rok a pomaháli s vývojom, ako aj dodávkou grafických podkladov.

Na projekte sme sa podielali najmä pri vytvorení scriptov, ktoré priebežne sťahujú dáta zo štátnych systémov. Všetky dáta z verejného sektoru štátnej správy sme zjednotili pod jednu komplexnú databázu a systém.

Transparex je postaveny na technológii Java, pomocou ktorej sme vytvorili stovky služieb, ktoré dáta automaticky aktualizujú, vytváraju nad nimi matematické analýzy a následne dáta upravujú, kedže dáta zo štátnych systémov nebývajú vždy v správnom formáte.

Transparexu sme pomohli aj s tvorbou rest služieb, prostredníctvom ktorých sa na webovú stránku posielajú dáta z Transparex databázy. Spoločne sme prinášali inovácie a návrhy ako technologicky správne vyhotoviť tak komplexný portal akým je Transparex.

Aktívne sme komunikovali s ekonomickými expertami, s ktorými sme spoločne zapracovali vzorce pre finačné analýzy dát a firiem v systéme.

Vývoj prebiehal agilnou formou – na báze týždenných sprintov. Na projekte sme sa stretli s technológiami Java, Spring, Hibernate, Spring security a taktiež s Cloud službami. Spoločne sme robili bezpečnostnú vrstvu na portáli Transparex a informačný systém na spoplatňovanie služieb pre komerčný segment.

Finančné ukazovatele slovenských firiem

Transparex agreguje všetky verejne dostupné dáta z centralného registra firiem a ďaľších a dáva ich k dispozícii v prehľadnej forme pre akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý si potrebuje spraviť obraz o potencialnom partnerovi alebo klientovi.

Okrem finančných prehľadov a spôsobe hospodárenia tu nájdete aj históriu firmy, vlastníkov a matematické analýzy pre daný subjekt. Transparentnosť a jasná predstava o tom, s kým isť do akéhokoľvek podnikania je tu na prvom mieste.

#React #Java #Spring #Hibernate #RestAPI
Vytvorili sme portál, ktorý zobrazuje prepojenie firiem, finančné reporty a ekonomické ukazovatele.
Dodávka UX, UI, dizajn. Reponzívny dizajn pre mobilné zariadenia.

Manažment dát

Okrem dizajnu samotného portálu sme sa podielali aj na backend službách, ktoré spracovávajú ohromné množstvo dát a následne ich vedia exportovať v PDF forme ako finančné reporty. V pozadí neustále bežia matematické výpočty, na základe ktorých sú dané subjekty hodnotene.

Portál sa taktiež priebežne napája na štátne registre a iné verejne dostupné miesta a všetky dáta preklápa k sebe na jedno miesto, takže su vždy aktuálne. Tento systém dokonca používa aj samotný Úrad pre verejné obstarávanie na sprehladnenie svojich dát.

#Java #Database

Objavte ďalšie
úspešné projekty

Hľadáte partnera pre Vašu IT misiu?

Zarezervujte si bezplatnú konzultáciu k projektu.

?> Kontakt