; Technológie | Starbug

Technológie, ktoré pracujú pre vás

Správna IT technológia, šetrenie nákladov

Od roku 2013 prinášame softvárové riešenia

Sme vývojárska IT firma, ktorá prináša do svojich riešení najnovšie technologické inovácie. Výber technológie je jednou z najdôležitejších častí pri tvorbe projektu. Každý projekt je odlišný, a preto už pri návrhu zohľadňujeme potreby, aby budúce programovanie prebiehalo v technológii, ktorá je pre daný projekt vhodná. Správny výber riešenia nielen šetrí čas a urýchľuje vývoj, ale tiež zabezpečuje čo najlepšiu a najdlhšiu podporu pre IT projekt. Pri tvorbe projektu náš tím komunikuje podobne, ako by mal projekt byť správne vytvorený, a upozorňuje na výhody a nevýhody ponúkaného riešenia.

Oblasti ktorým sa venujeme

Mobilné aplikácie

Mobilná aplikácia sa stala neoddeliteľou súčasťou dnešného IT segmentu. Pri tvorbe mobilnej aplikácie je veľmi podstatné rozhodnúť o aký typ aplikácie sa bude jednať. Poznáme Natívne aplikácie, hybride aplikácie a PWA (Progresive web application). Pomôžeme s návrhom a programovaním Vašej budúcej aplikácie.

Android

/

iOS

Android
iOS

Backendové riešenia

Backend softvéru sa stará o spracovanie dát, logiku aplikácie a komunikáciu so serverom a databázou. Backend je srdce aplikácie. Výber technológie, v ktorej je programovaný je jednou z najdôležitejších častí projektu. Správna technológia rozhoduje o cene, času vývoja a kvalite Vašeho budúceho softvérového projektu.

Java

/

Kotlin

/

Spring

/

Hibernate

/

PHP

/

Laravel

Java
Kotlin
Spring
Hibernate
PHP
Laravel

Prezentačná vrstva

Z pohľadu používateľa je prezentačná vrstva najdôležitejšou časťou softvéru. Je to viditeľná časť projektu, s ktorou interaguje užívateľ. Ovládanie aplikácie prebieha napríklad vo webovom prehliadači, na Vašeom počítači, prípadne na mobilnom zariadení. Dobre navrhnutý frontend poskytuje používateľovi dobrú skúsenosť a pocit z požívania softvaru.

React

/

VUE

/

Angular

/

HTML5

/

CSS

/

Javascript

React
VUE
Angular
HTML5
CSS
Javascript

GIS mapové portály

GIS softvér (Geografický informačný systém) je programový nástroj na zber, spracovanie, analýzu a vizualizáciu geografických dát, ako sú mapy, terénne údaje, satelitné snímky a ďalšie geografické informácie. Mapové portály veľa krát zobrazujú tisícky dát naraz, a preto optimalizácia a správne vytvorenie projektu je jednou z najpodstatnejších a kľúčových častí pri návrhu takéhoto druhu aplikácie.

OpenLayers

/

PostGIS

OpenLayers
PostGIS

Servery

Server je centrálne miesto, ktoré umožňuje klientom prístup k zdieľaným zdrojom a poskytuje infraštruktúru pre fungovanie rôznych softvérových aplikácií. Správný výber servera a nastavenie je jeden z faktorov čo rozhoduje o stabilite, cene a spoľahlivosti IT projektov. Radi Vám poradíme s nasadením Vašeho IT riešenia.

AWS

/

Tomcat

/

JBoss

AWS
Tomcat
JBoss

Databázy

Databáza je úložisko vašich dát. Naša práca spočíva v tvorbe dobrej štruktúry pre ich ukladanie a návrhu robusných databázových riešení, aby boli prehľadné a ľahko dostupné. Správne navrhnutá databáza je kľúčom k budúcemu rozvoju IT projektu. Veľké množstvo dát, ktoré dnešné systémy potrebujú, musí byť dobre navrhnuté, aby systém fungoval rýchlo, efektívne a stabilne.

PostgreSQL

/

MariaDB

/

Oracle

PostgreSQL
MariaDB
Oracle

Spracovanie dát / Big data

Spracovanie veľkých objemov dát je pri informačných systémoch kľúčovou oblasťou. Naša firma sa venuje tejto problematike dlhodobo. Napojenia na rozdielne zdroje dát, ich vyhodnotenie a zjednotenie pre iný systém realizujeme pre našich zákazníkov v oblasti maklérskych spoločností, poisťovní, SmartCity a energetiky.

Apache NIFI

Apache NIFI

Hľadáte partnera pre Vašu IT misiu?

Zarezervujte si bezplatnú konzultáciu k projektu.

?> Kontakt