; Smart riadenie dopravy OOCR Región Liptov | Starbug
všetky referencie

OOCR Región Liptov

Smart riadenie skibusovej dopravy pre lyžiarske strediská na Liptove

Pre lyžiarske strediská na Liptove sme vytvorili projekt na smart riadenie skibusovej kyvadlovej dopravy. O pohodlnú dopravu lyžiarov sa starajú naše totemy, ktoré sú umiestnené na zastávkach skibusov, spoločne s dispečingom a mobilnou aplikáciou. Táto informuje lyžiarov o aktuálnych podmienkach na svahu a čase príchodu kyvadlovej dopravy.

Lyžiarské strediská sú osadené Smart zastávkami, ktoré sme dodávali robené na mieru. Spoločne s mobilnou aplikáciou ponúkajú lyžiarom a iným návštevníkom kompletný prehľad o stredisku, vrátane všetkých príchodov autobusov a ich vyťaženosti. Namiesto čakania si používatelia vedia svoju cestu naplánovať vopred.

Technické vyhotovenie

Dodávka informačneho systemu pre riadenie skibusovej dobpravy sme zastrešili po softvérovej časti projektu, ako aj po hardvérovej.

Smart zastávky sme vytvorili na mieru – viacriadkové LED panely s obslužným hardvérom, podpora pre SIM karty a jednoduchú komunikáciu s webovým serverom pre kompletnú, vzdialenú diagnostiku zariadenia. Smart zastávky, boli navrhnuté tak, aby boli vodoodolné a dokázali byť v prevádzke aj za extrémnych mrazov do -40°C.

Jednotlivé zastávky priebežne komunikujú s Java backend serverom, ktorý obsahuje kompletný grafikon cestovných poriadkov pre Liptov a skicentrum Jasná. Nie všetky autobusové spojenia v zimnej prevádzke choda načas, v dôsledku zhoršených podmienok na cestách, preto sme jednotlivé linky osadili GPS modulom. Vďaka tomu, vieme presne určiť, kde sa daný autobus nachádza a podľa očakávanej trasy sa dopočítavať prípadne oneskorenie priamo v systéme.

Administrátorské rozhranie infomačného systému obsahuje správu smart zastávok, vrátane nastavovania vlastných práv pre zastávky a prípadnú diagnostiku a konfiguráciu na diaľku. Ak systém vyhodnotí, že sú autobusy plné a kapacitne nestíhaju, automaticky upozorňuje dispečing o nutnosti posilnenia spojov pre lyžiarske stredisko.

Návštevnici lyžiarskeho strediska môžu využiť mobilnú aplikáciu pre iOS a Android, ktorá obsahuje jednoduché vyhľadávanie spojov a zobrazenie základných informácií o lyžiarskom stredisku. Vyhľadávanie spojov bolo vytvorené ako jednoduchý webový komponent, ktorý sa dá bez problémov zapracovať do mobilnej aplikácie alebo priamo do webovej stránky.

Riadenie smart zastávok na diaľku

Pre tento projekt sme vytvorili administrátorské rozhranie, prostredníctvom ktorého vieme posielať aktuálne informácie do totemov. Tieto zobrazujú informácie o lyžiarskom stredisku, a najbližšie príchody kyvadlovej dopravy.

V zimnej sezóne nie je zriedkavé, že autobusy meškajú kvôli zhoršeným podmienkám na ceste, ale vďaka GPS modulom v každom vozidle sú časy príchodov vždy aktuálne a veľmi presné, čo čakajúci nepochybne ocenia.

Ďalšou cennou informáciou pre cestujúcich je aj obsadenosť daného spoja. V prípade plného vozidla, je už dopredu známe, že treba ísť na ďalší spoj namiesto čakania na zastávke.

#Javascript #HTML5 #Java/Spring/Hibernate #Angular
Webová administrácia systému je jednoduchý spôsob, ako riadiť Smart zastávky cez počítač, alebo mobilné zariadenie
SmartCity projekt: zastávkové totemy pre autobusovú dopravu riadené prostredníctvom informačného systému, ktorý s nimi online komunikuje.

Interaktívne totemy pre lyžiarske stredisko a autobusy

Informačné tabule s digitálnymi LED panelmi, ktoré nazývame „totemy“, sme dodali podľa veľmi presných požiadaviek vrátane vodoodolnosti a funkčnosti v teplotách až do -40 stupňov.

Komunikačný protokol, ktorý beži v pozadí zobrazovania, a vďaka ktorému totemy zobrazujú vždy aktuálne informácie sme vyvinuli na technológiach Java. Každý totem ma podporu pre SIM karty, jednoduchú komunikáciu s webovým serverom a vzdialenú diagnostiku zariadenia.

#Java #SmartCity #RestAPI

Prepojenie s cestovným poriadkom

Grafikon dopravy vieme naimportovať do backendu našeho systému, z ktorého si následne administrácia, totemy aj aplikácie ťahajú dáta. Vďaka tomu vieme celoročne zobrazovať aktuálne informácie ohľadom príchodov, odchodov aj meškaní, a to aj v prípade viacerých autobusových liniek.

Mobilná aplikácia dokáže používateľovi zobraziť nielen linky, ktoré v daný deň premávajú, ale aj ho navigovať k najbližšej zastávke, v ktorej reálne linka zastavuje. Ak sa používateľ nachádza na trase, kde niektorá z liniek nepremáva, túto linku mu nezobrazí.

#CSV/Excel #Java
Jednoduché spracovanie grafikonu pre autobusovú dopravu a nahrávanie do informačného systému

Objavujte ďalšie
úspešné projekty

Hľadáte partnera pre Vašu IT misiu?

Zarezervujte si bezplatnú konzultáciu k projektu.

?> Kontakt