; Fintech informačný systém Finvia | Starbug
všetky referencie

Finvia

Fintech informačný systém pre profesionálne poradenstvo v online priestore.

Digitalizácia a prenášanie podnikania do online priestoru nastáva postupne vo všetkých odvetviach. Segment finančníctva nie je výnimkou. Pre spoločnosť FINVIA sme vytvorili Fintech informačný systém, vďaka ktorému môžu finanční poradcovia sprostredkovať svoje služby na základe pár klikov – bez osobného stretnutia s klientmi.

V rámci tohto projektu sme sa podieľali nielen na samotnom programovaní komplexnej aplikácie s množstvom formulárov, ktoré sa napájajú na externé systémy, ale aj na analýze dát a grafike.

Technické vyhotovenie

Fintech informačný systém FINVIA je postavený modulárne. Prezentačná aplikácia je vyhotovená ako samostatná VUE aplikácia, ktorá je spustená u klienta v jeho vlastnom prehliadači. Čo sa týka prepojenia aplikácie na databázu, je realizované prostredníctvom backendovej vrstvy. Táto vrstva poskytuje pre VUE aplikáciu časť RestAPI. Samotná backendová časť používa technológie Java, Spring a Hibernate. Bezpečnosť celého riešenia zastrešuje Spring Security, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou portálov. 

Backend aplikácie sme postavili na technológii Java, ktorá je prepojená s internými aplikáciami zákazníka. Autentifikácia prebieha prostredníctvom bezpečnostného protokolu oAuth2.

Celá aplikácia je nasadená na AWS cloude ako docker image. Vzhľadom na to, že sa jedná o finančný produkt, umiestnenie na tento cloud zabezpečuje okrem maximálnej bezpečnosti aj plné šifrovanie dát v databáze.

Keďže sa v rámci projektu jednalo o vytvorenie komplexného informačného systému, vytvorili sme plne automatizované testy. Tieto testy zabezpečia, aby jednotlivé update, prípadne nasadzovanie nových verzii, prebehli v poriadku a bez ručného testingu.

 

Prednosti projektu

Všetky informácie na jednom mieste

Aby sme čo najviac zjednodušili prácu finančným agentom, profil jednotlivých klientov obsahuje komplexné informácie o ich financiách a bonite ako aj vyhodnotenie ich finančnej analýzy.

Personalizovaný finančný plán

V rámci vyhotovenia finančného plánu klient vypĺňa iba otázky, ktoré sa ho týkajú. Napr. pri otázke detí si zvolí možnosť, ktorá súvisí s jeho situáciou. Na základe tohto výberu sa mu zobrazia ďalšie relevantné otázky spojené s deťmi.

 

Ďalej, pri vypĺňaní online formulára, si klient môže zvoliť všetky možnosti, ktoré chce a tiež aj nechce zaradiť do finančného plánu. Vďaka tomu je každý finančný plán jedinečný a vytvorený klientom na mieru.

Prehľadné výstupy

Po vyplnení základných informácii a dokončení finančného plánu klienti obdržia dynamicky generované PDF. Tento dokument obsahuje zhrnutie uvedených informácii o financiách, vrátane prehľadných grafov.

#Java #aws #Chromium #PDF #Vue.js
Finvia 4
Finvia 6

Maximálne zabezpečenie

Čo sa týka zverejnenia osobných informácii, klienti si môžu byť 100 % istí bezpečnosťou. Všetky dáta, ktoré zadajú do systému sú maximálne zabezpečené. V’’aka uloženiu na AWS cloud sú zadané dáta plne šifrované v databázach.

 

Najaktuálnejšie dáta a technológie

Pre lepšiu vizualizáciu sme do finančného plánu implementovali rôzne finančné pomôcky ako aktuálna výška úrokovej miery stanovená NBS či orientačný výpočet výšky hypotéky. Vďaka tejto pomôcke si klienti môžu jednoduchšie predstaviť financovanie svojich plánov do budúcna.

 

Celý informačný systém je vytvorený v modernom šate. Je založený na využívaní najnovších technológii, ktorého súčasťou je prepočítavanie dát prostredníctvom dynamickej kalkulačky.

 

#aws #chromium #Java #Vue.js #PDF

Objavujte ďalšie
úspešné projekty

Hľadáte partnera pre Vašu IT misiu?

Zarezervujte si bezplatnú konzultáciu k projektu.

?> Kontakt