; Aký typ aplikácie si vybrať? Alebo, na čo treba pri výbere typu aplikácie myslieť.. | Starbug

Aký typ aplikácie si vybrať? Alebo, na čo treba pri výbere typu aplikácie myslieť..


Pri vývoji aplikácie je už od samého začiatku potrebné zvážiť mnoho faktorov. Základom pre kvalitnú aplikáciu je priniesť užívateľovi praktickosť a perfektný dojem z jej vyžívania.


Je potrebné brať do úvahy, že na trhu existuje viacero platforiem a uvedomiť si, aký druh aplikácie bude z tohto pohľadu preferovaný a akú technológiu na jej vývoj použijeme. V neposlednom rade je dôležité myslieť hlavne na konečného používateľa. Toto všetko samozrejme vplýva aj na výšku nákladov, ktoré bude potrebné do vývoja aplikácie investovať. Tak sa poďme pozrieť na to, aký druh aplikácie prináša najvyššiu efektivitu.

Na trhu existuje viacero druhov aplikácií. Základ tvoria natívne, hybridné a webové aplikácie. Všetky majú svoje výhody aj nevýhody, a sú využívané dodnes.

Natívna aplikácia, ako klúč pre úspešný biznis…

Natívnu aplikáciu je vhodné využiť hlavne vtedy, keď je pre naše podnikanie kľúčová, a teda pre konečného užívateľa musí byť jej využívanie naozaj efektívne a jednoduché. Aplikácia je vytvorená špeciálne len pre jeden druh platformy. Napríklad v xCode alebo vo Swifte pre iOS či v Kotline pre Android.

           

Z toho vyplíva, že ju môžeme nájsť buď v AppStore alebo v Google Play a môžeme si ju teda nainštalovať do nášho zariadenia(smartphone, tablet….). Po odsúhlasení môže získať prístup k rôznym funkconalitám našich mobilných zariadení (fotoaparát, adresár, galéria) čo zefektívnuje jej využitie naplno. Vďaka tomu, že je vytvorená pre každu platformu samostatne dosahuje vysoký výkon, avšak náklady na vývoj sa tým zvyšujú. V neposladnom rade treba spomenúť však výhodu, že dokáže fungovať aj v offline prostredí. My sme ako príklad zvolili aplikáciu pre spoločnost Logomotion.

Musíme však spomenúť, že existuje aj možnosť využiť technológie ako Xamarin či Codename One pre vytvorenie aplikácie súčasne pre obe platformy a zároveň fungovala ako natívna aplikácia. Táto možnosť si však vyžaduje mierne ústúpky podobne ako pri hybridnej aplikácií (viac v časti o hybridných aplikáciách). My sme uvedený spôsob zvolili pri tvorbe gamesky Cesty mladého Corgoňa, či Bratislava Hraj sa.

Nízke náklady ako benefit webovej aplikácie, ale…..

…čo by sme však mali vedieť pred tým, ako sa rozhodneme pre tento druh aplikácie? Nemusí sa inštalovať do zariadenia a pripomína webovú stránku, narozdiel od nej však nenačítava len obsah. Je zameraná priamo na konečného užívateľa a prepojená s rôznymi databázami. Pri jej tvorbe sú využívané webové technológie ako HTML, CSS alebo JavaScript a programovacie frameworky ako napríklad Angular, React alebo VUE.js.

 

Webové aplikácie Angular, AngularJS         Webové aplikácie React         VUE JS informačné systémy

 

Aplikácia je spustená na strane servera a klient ju využíva vo svojom webovom prehliadači. Jej výhoda spočíva v nízkych nákladoch a jednoduchej údržbe. Nedá sa však inštalovať do konkrétneho zariadenia a nefunguje v offline režime. Tiež treba spomenúť, že rýchlosť aplikácie záleží od kvality internetového pripojenia a na jej fungovanie je potrebné mať nainštalovaný kompatibilý priehliadač. Ako príklad uvádzame aplikáciu vytvorenú v našej softvérovej dielni pre spoločnosť SEAK

A čo tak kombinácia natívnej a webovej aplikácie?

Áno, existuje aj táto možnosť a to vo forme hybridnej aplikácie. Ak by sme sa teda rozhodli, že chceme znížiť náklady na vývoj a nechceme čisto webovú aplikáciu môžeme využiť hybridný druh aplikácie. Kombinácia webovej a natívnej aplikácie šetrí čas pri vývoji aj testovaní. Tento druh sa vyvíja pre rôzne platformy a operačné systémy súčasne a to podobne ako webová aplikácia či už cez HTML, JavaScript alebo CSS.

 

Webové stránky HTML                 Informačné systémy JavaScript                   Webové stránky CSS

 

Prostredníctvom programovacích frameworkou ako napríklad Flutter, Quasar či ReactNative je zaobalená však ako natívna aplikácia a nájdeme ju rovnako v Google Play alebo v AppStore. Po jej nainštalovaní má prístup k funkcionalitám zariadenia a tiež dokáže fungovať offline (občas môže nastať však aj situácia, že si aplikácia vyžaduje prístup k internetu). Využívame ju hlavne vtedy, keď aplikáciu potrebujeme dostať do obehu čo najskôr a znížiť náklady. V grafike je potrebné, ale počítať s miernymi ústupkami a funkcionalita je tiež mierne obmedzená, vzhľadom na prispôsobenie aplikácie pre rôzne operačné systémy (môžu mierne ovplyvniť prácu so senzormi, kamerami či inými hardware častami v zariadení). Taktiež ak vytvárame aplikáciu, ktorá je viac previazaná s hardwarom zariadenia, alebo ak by mala byť aplikácia viac napájaná na externé zariadenia, tak sa skrátka nevyhneme programovaniu aj v natívnom kóde Kotlin pre Android alebo v xCode pre iOS.

Stále neviete, ktorý druh aplikácie je pre Vás ten najvhodnejší.

Kontaktujte nás a spoločne na to prídeme.


Janka Office manager

Hľadáte partnera pre Vašu IT misiu?

Zarezervujte si bezplatnú konzultáciu k projektu.

?> Kontakt