Video: Offline mobilné a desktopové platby blog

Vykonanie mobilnej a desktopovej platby s použitím technológie lgmcard

Dlhodobo pracujeme na projekte nášho japonského partnera SMK-Logomotion. Starbug sa podieľa na vývoji komunikačného API pre špeciálnu microSD kartu LGMCard. MicroSD karta obsahuje okrem štandardného úložiska aj dva bezpečnostné čipy a NFC čip.

Oblsuha karty cez LGM API

LGM API je vývojárska knižnica pre obsluhu microSD LGMCard. LGM API, ktoré Starbug vyvíja a bezpečnostný komunikačný protokol medzi zariadením, ktoré kartu používa a samotným programom, v ktorom je API integrované. Zatiaľ sa nám podarilo vyvinúť API pre mobilné zariadenia: Android, WindowsPhone, NokiaOS a pre desktopové počítače s operačným systémom Windows, macOS, Linux a Solaris.

Bezkontaktná platba cez offline zariadenia

Ako malú ukážku možnosti LMGCard a LMGAPI sme spravili prezentačné video, ktoré robí mobilné platby prostredníctvom tejto karty a LGM API. Karta prostredníctvom LMG API komunikuje s terminálom a povolí vykonať bezhotovostnú platbu. Výhody tohto riešenia sú, že platba sa dá vykonávať aj z Offline zariadenia, prípadne zariadenia, ktoré vôbec nepodporuje NFC komunikáciu. Aplikácia má možnosť komunikovať so samotnou kartou a platobným terminálom. LGM API je mobilné a desktopové riešenie, ktoré sa dá ľahko integrovať do aplikácií a povoliť im bezpečnostné operácie, prípadne priamo NFC komunikáciu.