technológie IT nás baví

Ovládame naše technológie

Programovanie na objednávku

Tvorba špecifikácie

Vypracovávame návrh, ako bude aplikácia pracovať a ako sa bude používať z pohľadu užívateľa. Špecifikácia zohľadňuje, aby sa finálne riešenei používalo čo najjednoduchšie a aby spĺňalo požiadavky na funkčnosť

Výber technológií

Technológie, ktoré sa použijú, sa vyberajú podľa požiadaviek na projekt. Každý projekt má svoje špecifiká a preto správny výber technológie je klúčovým aspektom úspechu pre správnu funkčnosť, cenu a čas dodávky.

Realizácia

Starbug priamo realizuje projekty a podieľa sa na vývoji, testingu a nasadení aplikácie. Vieme zastrešiť kompletne vývojársku časť projektu. Ponúkame vývojárske kapacity na projekty aj pre externú spoluprácu.

Ovládame naše technológie

Aplikácie vyvíjame prevažne na technológiách Java, pretože nám poskytujú možnosť vytvárať riešenia, ktoré sa dajú ľahko prenášať na rozdielne aplikačné platformy ako desktopy, webové portály a v neposlednej rade mobilné zariadenia. Návrh tvorby produktu sa vytvára priamo pre klienta - šitý na mieru všetkým potrebám. V tíme máme kvalifikovaných a certifikovaných ľudí, ktorí robia návrhy, architektúru a samotný development projektov.

Pri tvorbe projektov používame aplikačné frameworky, ktoré priamo vyberáme podľa požiadaviek na projekt. Výber technológii zohľadňuje technologické riešenie, skúsenosti, cena a perspektíva či technológia bude ľahko udržiavateľná aj mimo aplikačnej fázy projektu.

V sekcii technológie sme spravili zoznam technológií, s ktorými sme pracovali na komerčných projektoch.

J2EE development

Java development

mobile development

Business riešenia

Naše hlavné zameranie je tvorba informačných systémov pre klientov na objednávku. Vytvárame desktopové a webové aplikácie podľa požiadaviek a potrieb klienta. Projekt vytvárame prevažne na Java/J2EE technológiach, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti. Vieme kompletne navrhúť systém, zrealizovať jeho vývoj, otestovať a nasadiť na produkciu. Webové projekty staviame väčšinou na frameworkoch Spring a Hibernate, čím vieme zaručiť ľahké prenesenie projektu na inú databázu, prípadne na iný webový server.

Java
Spring
Hiberante
Apache Maven
SmartGWT

MOBILNÉ APLIKÁCIE

Nakoľko je na trhu stále väčší dopyt po mobilných aplikáciach, Starbug nezaháľal - naše znalosti a skúsenosti v oblasti Java sme zúročili a začali vytvárať aplikácie aj pre mobilný segment. Naše natívne aplikácie nie sú postavené na CMS systémoch, takže neobsahujú ani technologické obmedzenia, ku ktorým dochádza použitím CMS generátora aplikácií. Tento prístup zaručuje riešenia, ktoré sú svižné, podporujú veľký počet zariadení a dajú sa ľahko rozširovať.

Android
iOS iPhone
Windows Phone

HTML A JAVASCRIPT

Starbug sa priamo nešpecializuje na tvorbu webových stránok. Naše zamerianie sú informačné portály, ktoré sú prevažne robené ako webové aplikácie. Preto sme aj v oblasti webového vývoja nabrali mnohé skúsenosti s viacerími technológiami. Máme dobré zručnosti s programovaním v jazyku Java Script, ktorý do veľkej miere používame aj pri tvorbe mapových portálov.

Bootstrap
Java Script
CSS
HTML 5
jQuery

MAPOVÉ PORTÁLY

Máme niekoľkoročné skúsenosti s tvorbou GIS (Grafické Informačné systémy) projektov. GIS riešenia vieme dodať pre desktopové, mobilné a webové rozhranie. Na tvorbu mapových portálov máme vyvinuté riešenie, ktoré vie prepojiť databázovú časť so serverom a následne vizaulizovať obsah do mapového podkladu.

Open Layers

APLIKAČNÉ SERVERY

J2EE aplikácie prevažne tvoríme v technológii Spring, čím vieme ľahko zaručiť ich funkčnosť na rozdielnych aplikačných serveroch. Počas našej práce sme aplikácie vyvíjali prevažne na serveroch: Apache Tomcat, Oracle WebLogic a JBoss. Aplikácie odovzdávame aj s potrebnou konfiguráciou servera pre bezproblémový chod riešenia na testovacom a produkčnom servery.

Apacha Tomcat
Oracle Weblogic
jBoss