SMK-LOGOMOTION referencie
LGM API - hardware driver

Japonská firma SMK Logomotion vytvorila špeciálny hardware, ktorý je integrovaný na microSD karte. Špeciálna microSD karta obsahuje šifrovací procesor, ktorý v sebe ukrýva podporu pre NFC rozhranie. Oproti štandardnej microSD karte SMK Logomotion riešenie podporuje rozhranie na bezpečné ukladanie dát na microSD kartu.

Starbug dlhodobo spolupracuje na tvorbe produktu pre SMK Logomotion. Našou úlohou na projekte je tvorba komunikačného protokolu, driveru pre špeciálny hardware.Technické vyhotovenie

Tvorba a programovanie komunikačného protokolu na komunikáciu so špeciálnym hardvérom. Súčasťou našej práce je vytáranie API ako takého, ale aj tvorba projektov na ľahké používanie produktu v praxi.

Počas našej práce na projekte sme sa stali veľmi dobrými odborníkmi v oblasti bezpečnosti, práci s Java Card (JCOP), kryptovania komunikácie a komunikácie cez NFC prostredníctvom Mifare a DESfire protokolu.

  • Java
  • Android
  • WindowsPhone
  • JCOP Java Card
  • Java Micro Edition
  • DESFire
  • Language
  • Maven
  • NXP API
  • Spring Boot

Externé odkazy


NFC Offline platby z mobilného zariadenia

Vytvorili sme aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa dá zaplatiť cez integrovaný čip na SMK Logomotio karte cez NFC: Platba sa vykonáva cez Visa a MasterCard prostredníctvom LGM API. Malá ukážka vo videu.

Testovanie mobilnej aplikácie

Podpora pre rozdielne operačné systémy

Aktuálne riešenie ktoré sme vytvorili funguje pre rozdielne Android zariadenia, desktopové počítače, WindowsPhone a feature phone. Projekt a práca je veľmi špecifická, lebo sa jedná o vytvorenie komunikačného protokolu, pri ktorom sa veľa krát nedá spoliehať na obsiahle programovacie knižnice. Celé API sa vytvára s čo najmenšou veľkosťou a programuje sa na veľmi nízkej úrovni, aby bola zabezpečená 100 percentná kompatibilita a malosť riešenia.