Sensus Modeler referencie
Sensus Modeler

Vytvorenie moderného modelovacieho nástroja pre tvorbu procesov a firemnej štruktúry zamestnancov vo webovom prehliadači. Starbug je hlavný dodávateľ celého riešenia a podieľal sa na kompletnej tvorbe systému od návrhu, vylepšenia používateľského rozhrania, programovaní a vývoji produktu až po samotný testing a nasadenie produktu do reálnej prevádzky.Technické vyhotovenie

Projekt je postavený na najmodernejších HTML5 technológiách ako aj samotná frontend aplikácia. Projekt obsahuje kompletné modelovacie nástroje a techniky programované priamo v HTML5 a podporu pre viacero webových prehliadačov.

Backend projektu je tvorený v Jave, ktorý prostredníctvom webových servís obsluhuje prácu s cloudom, synchronizáciu dát, exportovanie dokumentov a iné. Generovanie komponentov sa vykonáva priamo v prehliadači a je úplne nezávislé od serverovej časti. Projekt sa úspešne podarilo odovzdať a pracuje sa na prechode z “krabicovej verzie aplikácie” na nové HTML5 riešenie.Externé odkazy


MODELOVACÍ NÁSTROJ PRIAMO V PREHLIADAČI

Pre projekt sme vytvorili vlastný modelovací framework, na ktorom sme postavili produkt. Aplikácia dokáže vizualizovať stovky procesov priamo vo webovom prehliadači. Riešenie je okrem komunikácie nezávislé na backende a modelovanie a vyhodnotenie pozícii sa vykonáva priamo v prehliadači. Starbug BPM framework rieši podporu pre štandardné webové prehliadače a má v sebe optimalizácie pre rýchlosť aplikácie. Rýchlosť a odozva systému je spravená na takej úrovni, že používateľ nie je obmedzovaný a aplikácia nahrádza plnohodnotné fungovanie desktopovej aplikácie.

 • JavaScript
 • HTML5
 • Jquery
 • Bootstrap
 • CSS
 • Java
Podpora pre Chrome, Firefox, Safari
Mobile, tablet, desktop support

PODPORA PRE MOBILNÉ ZARIADENIA

Jedna z najväčších výziev na projekte bola práve podpora pre mobilné zariadenia. Mobilné zariadenia nemávajú dostatočný výpočtový výkon a spustenie aplikácie na tablete, alebo na mobilnom zariadení je technicky veľmi náročná úloha. Starbug BPM framework má veľa matematických operácii optimalizovaných priamo na vylepšenie výpočtového výkonu v prehliadači prostredníctvom Java Scriptu. Responzívny kód s matematickými analýzami sa nám podarilo v produkte dodať aj pre tabletové a mobilné zariadenia v plnej kvalite a bez obmedzení.

 • Tablet
 • SmartPhone
 • Android
 • iOS
 • WindowsPhone

NAPOJENIE NA CLOUD

Produkt komunikuje s viacerými Cloud službami. Či už to je podpora pre DropBox, GooleDrive alebo vlastné Senus Cloud riešenie. Komunikácia s Cloudom sa vykonáva cez zabezpečené webové servisy postavené na Jave/Kotline

 • Sensus Cloud
 • Drop Box
 • Google Drive
Programovanie cloud riešení
Programovanie exportov - PDF, Excel, Word, CSV

GENEROVANIE EXPORTOV

Aplikácia podporuje viacero exportných služieb. Súčasne aplikácia podporuje expoty do formátov pre Excel, Word, PDF a CSV. Formáty sú upravované a konfigurovateľné priamo pre zákazníka, ktorý sytém používa.

 • PDF
 • Word
 • Excel
 • CSV

KONFIGURÁCIA RIEŠENIA

Starbug BPM framework podporuje funkcie pre zmenu ikon a úpravu vizuálu celej aplikácie. Vizualizácia sa prispôsobuje podľa toho aký typ používateľa je do systému prihlásený. Aplikácia podporuje prácu s ikonami vo formáte JPEG, SVG, PDF, BPM.


 • Vlastná definícia ikon
 • Prispôsobenie vizuálu podľa typu prihlásenia
 • Vytváranie vlastných typov ikon
 • Plne konfigurovateľné premenné pre BPM ikony
Konfigurovateľný software
Softwarová bezpečnosť

BEZPEČNOSŤ

Javascript kód sa vykonáva priamo v prehliadači používateľa. Je nesmierne dôležité zabezpečiť, aby kód nebolo možné odcudziť alebo preberať z neho jednotlivé časti. Aby sme ochránili kód aplikácie, vyvinuli sme vlastný buildovací nástroj postavený na jave, ktorý dokáže znemožniť odcudzenie kódu a zároveň nepoškodí jeho funkčnosť. Webové servisy sú chránené autentifikáciami podľa najnovších štandardov, ktoré sa využívajú aj v bankovom sektore.