Bratislava - HRAJSA referencie
Bratislava - Hrajsa

Bratislava HRAJSA je mobilná hra fungujúca na iOS a Android zariadeniach. Vďaka Bratislava HRJASA sa hráč dostáva na zaujímavé, náučné lokácie. Aplikáciu sme tvorili priamo pre mesto Bratislava, ktoré sa chcelo prezentovať novým, zaujímavým spôsobom. Pre tento účel sa vytvorila náučná a zábavná geolokalizačná hra.Technické vyhotovenie

Projekt pozostáva z dvoch častí. Mobilné aplikácie, ktoré sa vytvárali ako natívne riešenia a serverová časť, ktorá sa stará o vzdialené pridávanie lokalít do mobilnej hry. Serverová časť projektu je postavená na Java, Spring, Hiberante a Angular. Mobilná aplikácia Hrajsa obsahuje v sebe viacero hier, ktoré sa dajú vytvoriť cez administrátorské rozhranie. Každá hra sa do mobilu stiahne ku hráčovi, ktorý už vie následne hru hrať aj offline, bez nutnosti internetového pripojenia. Za týmto účelom sme museli vytvoriť kompletnú hernú platformu na vytváranie hier cez serverovú časť.

Development - Starbug
Game Flow - Silveste Buček (sboochek@gmail.com)
Paint Grphics - Baláž Horváth (bal.horvath25@gmail.com)

  • Tablet
  • SmartPhone
  • Android
  • iOS


Externé odkazy


Podpora viacerých hier

Bratislava Hrajsa podporuje vytvorenie viacero hier pod jednou aplikáciou. Hry sa vytvárajú cez vlastné administrátorské rozhranie a po schválení si hráč môže hru stiahnuť k sebe do mobilu.

Testovanie mobilnej aplikácie
Testovanie mobilnej aplikácie

Dekrét pre hráča, zľavové kupóny

Po dokončení hry sa hráčovi automaticky vygeneruje dekrét s úrovňou, ktorú dosiahol. Následne sa v podobe PDF automaticky pošle hráčovi na zadanú emailovú adresu, prípadne na určené miesto, kde si ho bude môcť fyzicky vyzdvihnúť. Dekrét v základe obsahuje meno hráča, dosiahnutú úroveň s príslušnou ilustráciou, logo a hlavne hráčovu fotografiu, čo dodáva dekrétu osobnejší ráz. Súčasťou dekrétu môžu byť aj rozličné kupóny, lístky a podobné odmeny.

Testovanie mobilnej aplikácie

GPS lokalizácia

Aby odpovedať na otázky, musí byť reálne na stanovišti. Hra podľa GPS v mobilnom telefóne určí, či sa hráč nachádza na mieste.

Testovanie mobilnej aplikácie
Testovanie mobilnej aplikácie

Lokalizácia QR kódom

Druhou možnosťou lokalizácie, ktoré Bratislava HRAJSA podporuje je zobrazovanie otázky po oskenovaní správneho QR kódu hráčom.