Geografické informačné systémy Čo ponúkame

Geografické informačné systémy

GIS (Geografické informačné systémy) sú aplikácie, ktoré slúžia na analýzu a správu dát, ktoré sa vizualizujú do mapových podkladov. Vaše dáta už dávno nemusia byť len súčasťou tabuliek a neprehľadných dát. Geografické dáta sa stanú súčasťou mapového systému, ktorý tieto dáta vie vizualizovať, obsluhovať a spracovávať ich. GIS systémy sú ideálna voľba pre telematické systémy, vizualizáciu jázd, navigačné systémy, výpočet vzdialeností...

Počas našej práce sme vyvíjali mapové GIS aplikácie pre rozdielne platformy. Nie je problém spraviť Váš pojekt ako desktopovú, mobilnú alebo webovú aplikáciu.

Naše skúsenosti v tejto oblasti Vám pomôžu pri návrhu Vášho vlastného systému na GIS aplikáciu. Počas práce na komerčných projektoch sme si vytvorili vlastné riešenie pre prácu s mapovými aplikáciami.

Programovanie aplikácie je postavené na našom riešení, ktoré obsahuje už sadu funkcií, ktorá je potrebná na vytvorenie komplexnej mapovej aplikácie. Tento systém vývoja nám zaručuje, že Vaša aplikácia je postavená na hotových a praxou overených riešeniach.

Aké technológie používame

technologie
technologie
technologie
technologie
technologie
technologie