JAVA A J2EE APLIKÁCIE Informačné systémy

JAVA A J2EE APLIKÁCIE

Java je najpoužívanejší programovací jazyk na svete. Java je ideálna technológia na tvorbu webových business portálov, desktopových aplikácií, ale aj mobilných aplikácií. Java je veľmi komplexná a obsahuje veľa nadstavieb/rozšírení (framworkov).

Pre Javu je úplne kľúčové ovládať frameworky a prácu s nimi, ich používanie, výhody a nevýhody. Pri tejto znalosti sa dá vyskladať kostra aplikácie, ktorá do budúcna zabezpečí rýchly a kvalitný vývoj Vášho budúceho projektu. Pre stredne veľké a veľké projekty je Java ideálna voľba, ktorá môže veľmi uľahčiť prácu na projekte a zabezpečiť efektívny vývoj.

Programovanie Java/J2EE aplikácií je kľúčové odvetvie, ktorému sa venujeme. V tomto sektore máme certifikovaných odborníkov s viac ako 10 ročnou praxou. Dlhodobé skúsenosti pri vývoji veľkých projektov zúročime aj pri tvorbe Vášho projektu.

Multiplatformovosť – prenosnosť aplikácie

Jedna z najväčších predností tohto programovacieho jazyka je možnosť prenesenia Vašej aplikácie na rozdielne aplikačné platformy. Pri správnom návrhu a pri použití správnych techník nie je problém preniesť Vašu aplikáciu z jednej platformy na inú bez väčších problémov.

J2EE – Webové riešenia

Najviac kde sa Java cíti doma sú business enterprise aplikácie. Pre užívateľov poväčšine známe ako komplexné webové aplikácie. Práve na týchto typoch projektov Java ukazuje svoju silu a veľkú efektívnosť v oblasti rýchlosti a efektívnosti vývoja produktu. Na vývoj používame prevažne technológiu Spring.

Aké technológie používame

Spring
Hiberante
Apache Maven
Oracle WebLogic
JBoss