Multiplatformová mobilná aplikácia blog

Multiplatformová mobilná aplikácia

V dnešnej dobe, v ktorej si všetko chceme uľahčiť, je pre vývoj mobilných aplikácií na viacero platforiem Codename one je pre Javistu asi tá najlepšia voľba. Mobilná aplikácia je vyvíjaná v Jave. Codename One ju vie vytvoriť pre rozdielne platformy ako je Android, iOS, Windows Mobile ale aj BlackBerry. V príklade si ukážeme ako vytvoríme jednoduchý Hello World! projekt v Codename One.

Výhody Codename One

  • Programovací jazyk je Java
  • Multiplatformovosť
  • Jednoduchý výber platformy, ktorú potrebujeme
  • Codename One je plugin do vývojového prostredia

Aby sme mohli pracovať s Codename One v našom vývojovom prostredí, potrebujeme si najprv nainštalovať potrebný plugin. Codename One je vyvinutý pre NetBeans, Eclipse a IntelliJ IDEA. Inštaláciu pluginu a príklad si ukážeme vo vývojovom prostredí Eclipse.

Inštalácia Codename One – Eclipse

V Marketplace si vyhľadáme Codename One, vyhľadávač nájde plugin a nainštalujeme ho.

Codename One, inštalácia

Vytvorenie Codename One aplikácie

Nový projekt vytvárame klasicky cez New -> Project a zo zoznamu vyberieme Codename One project.

Codename One, inštalácia

Do Project Name napíšeme náš názov aplikácie a klikneme na NEXT.

Codename One, inštalácia

V Main class name napíšeme názov hlavnej Main class a v package, kde sa bude Main class nachádzať. Ďalej si môžete vybrať základnú tému vašej aplikácie a template. Pre dokončenie stlačte Finish.

Codename One, inštalácia

Vygenerovaná štruktúra Codename One projektu

Codename One, inštalácia

Spustenie projektu

Codename One projekt má v sebe zakomponovaný launcher, ktorý spúšťame klasicky cez Run button a v novom okne sa otvorí emulátor s našou aplikáciou.

Codename One, inštalácia

Build aplikácie

Pravý klik na projekt, zo zoznamu vyberieme Codename One a potom si môžete vybrať platformu, na ktorej má mobilná aplikácia fungovať. K tomu aby ste získali aplikáciu, potrebujete účet na Codename One , kde pomocou QR kódu, alebo klasickým stiahnutím dostanete svoju aplikáciu do zariadenia.

Codename One, inštalácia

Ak už ale chcete vyvíjať väčšie mobilné aplikácie, potrebujete si zakúpiť jeden z balíčkov. Keď aplikácia presiahne 1MB pri free balíčku Codename One server zablokuje build a nedokážete Vašu aplikáciu otestovať na zariadení.

Zhrnutie

Codename One je výborná technológia na multiplafortmové vyvíjanie mobilných aplikácií. Má obrovskú výhodu v tom, že aplikácia je vyvíjaná v Jave a dá sa portovať na rozdielne mobilné platformy. Codename One je veľmi dobre zdokumentovaná technológia s veľmi dobrou komunitou. My na firme preferujeme Javu na vytváranie našich produktov a aj to je jeden z dôvodov prečo sa nám Codename One tak páči.