BPM APLIKÁCIE Informačné systémy

BPM APLIKÁCIE

BPM (Business Process Modeling) aplikácie slúžia na analýzu firemných/podnikových procesov. Procesné modelovanie pomáha navrhnúť, vylepšiť, zefektívniť a jednoducho vizualizovať sled úloh, ktoré sa majú dokončiť na splnenie celej úlohy. BPM aplikácie pomáhajú vizuálne modelovať postupy a úlohy tak, aby sa dali ľahko optimalizovať, pochopiť, vylepšiť. Business process modeling pozostáva z grafických blokov, ktoré reprezentujú objekty. Objekty obsahujú informácie a vlastnosti danej časti procesu. Modelovanie objektov sa skladá z funkčných blokov, ktoré vo finálnej verzii reprezentujú celkový proces.

Moderné, hotové BPM nástroje veľa krát neponúkajú pre firmy dostatočne vhodné modelovanie. Modelovanie procesov je špecifická záležitosť a preto firmy využívajú nástroje, ktoré si dajú sami vyvinúť na objednávku. Toto zabezpečí efektívne fungovanie, dlhodobo minimalizuje náklady a dáva firmám dostatočné pohodlie, keďže software je vytvorený podľa ich predstáv. Vlastné vyvinuté BPM nástroje umožňujú zapracovať do aplikácie špecifické požiadavky Vašej firmy a maximálne zefektívniť prácu.

Starbug BPM framework

Počas práce na komerčných IT projektoch sme vyvinuli vlastný framework na vytváranie BPM nástrojov. Tento framework neustále vylepšujeme a používame ho na tvorbu nových BPM aplikácií podľa priania zákazníka. Naše riešenie je postavené na najnovších technológiách, čo mu zaručuje veľkú perspektívu do budúcnosti. Vychádza z reálnych projektov a preto má v sebe všetky funkcie potrebné na plnohodnotný a efektívny vývoj Vašej budúcej BPM aplikácie.